• Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy naukowo-dydaktycznej – szansa czy zagrożenie?

  Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy naukowo-dydaktycznej – szansa czy zagrożenie?

  Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z ekonomią na Mickiewicza 64”. W środę 22 marca br. o godzinie 18.00 na platformie Ms Teams odbędzie się wykład, który wygłosi dr Marcin Gryczka.

  więcej
 • Zaproszenie do udziału w Giełdzie Pracy

  Zaproszenie do udziału w Giełdzie Pracy

  Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Giełdę Pracy, która odbędzie się 20 marca 2023 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64. Udział w tegorocznej Giełdzie Pracy zadeklarowało ponad 50 organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z ich wizytówkami dostępnymi na stronie www.gieldapracy.usz.edu.pl

  więcej
 • Nowości wydawnicze

  Nowości wydawnicze

  Anna Turczak, O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce

  więcej
 • Komunikaty RN 16.02.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Ukazała się monografia autorstwa dr hab. Anny Turczak, prof. US „O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022 wydawnictwo.univ.szczecin.pl 2. Następne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 126, dokumenty na to posiedzenie należy składać do

  więcej
 • Media o nas

  Media o nas

  »

  więcej
 • Porządek obrad 09.03.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 09.03.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 16 lutego 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Marcie

  więcej
 • Wyróżnienie dla dr Pawła Witkowskiego

  Wyróżnienie dla dr Pawła Witkowskiego

  Miło nam poinformować, że dr Paweł Witkowski z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową.

  więcej
 • Giełda Pracy – rozmowy rekrutacyjne

  Giełda Pracy – rozmowy rekrutacyjne

  W dniach 21-24 marca br. odbędzie się Giełda Pracy organizowana przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Studenci chcący porozmawiać z wybranym pracodawcom proszeni się o przesłanie swoich aplikacji do 13 marca br.

  więcej
 • Gra o Karierę – Biura Karier dla Ciebie

  Gra o Karierę – Biura Karier dla Ciebie

  Warsztaty, szkolenia, webinary, spotkania, konsultacje – każdy znajdzie coś dla siebie podczas tygodnia „Gra o Karierę – Biura Karier dla Ciebie”, który w tym roku organizowany jest w dniach 6-10 marca 2023 r. pod hasłem „Etat czy własna firma – wybierz swoją drogę kariery”.

  więcej
 • Uniwersytet Szczeciński i Technopark Pomerania podpisali umowę o współpracy

  Uniwersytet Szczeciński i Technopark Pomerania podpisali umowę o współpracy

  Wspólne projekty badawcze, konsultacje, a także praktyki zawodowe i staże dla studentów – to kilka z punktów zawartej 28 lutego br. umowy pomiędzy naszą Uczelnią a Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

  więcej

Photostream