W dniu 02.12.2021 r. z inicjatywy Katedry Rachunkowości odbyła się II edycja spotkania pt. „Controlling – kształtowanie przyszłości” w ramach Zachodniopomorskiego Klubu Controllera.


We współpracy z Grupą Roboczą ICV Szczecin zorganizowaliśmy spotkanie skierowane do controllerów, finansistów, analityków danych, specjalistów ds. rachunkowości zarządczej. Tematem wydarzenia były warsztaty pt. Power Query – nowe możliwości analityki w Excelu. Szczegóły tego wydarzenia do obejrzenia na stronie »controlling.usz.edu.pl

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00.