• 28 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zielińskiej

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zielińskiej

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 19 października 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zielińskiej na temat: Ocena przydatności raportów finansowych na potrzeby podejmowania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach.

  więcej
  • 25 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Inauguracja FinSem po wakacjach

  Inauguracja FinSem po wakacjach

  W dniu 19 września 2023 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe FinSem, podczas którego dr hab. Maciej Witek, prof. US przedstawił referat pt. „Odmiany i mechanizmy mowy niejawnej”.

  więcej
  • 22 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego na temat: Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020.

  więcej
  • 21 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 24 października 2023 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka na temat: Realistyczność jako kryterium oceny wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiej

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiej

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 127, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiejna temat: Przyrodniczy charakter produkcji leśnej jako determinanta wartości poznawczej sprawozdania finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Nagroda dla pracownika Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Agnieszki Preś-Perepeczo

  Nagroda dla pracownika Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Agnieszki Preś-Perepeczo

  W dniu 14.09.2023 w trakcie Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na sesji plenarnej pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie finansów.

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kalinowskiego

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kalinowskiego

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia  3 października 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali 127, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kalinowskiego na temat: Morsko-lądowy łańcuch transportowy dla obsługi ładunków chłodzonych między Hiszpanią a Polską.

  więcej
  • 14 WRZEśNIA 2023
  • 0
  Kolejny sukces pracownika Instytutu Ekonomii i Finansów

  Kolejny sukces pracownika Instytutu Ekonomii i Finansów

  Miło nam poinformować, że dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US z Katedry Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów została powołana do udziału w pracach Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” na 3-letnią kadencję.

  więcej
  • 30 SIERPNIA 2023
  • 0
  XXIV Konferencja Zarządzanie Finansami

  XXIV Konferencja Zarządzanie Finansami

  Zapraszamy na XXIV edycję Konferencji Zarządzanie Finansami. Wydarzenie organizowane przez Katedrę Finansów i Bankowości US, Stowarzyszenie Absolwentów MBA, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Ministerstwo Infrastruktury  odbędzie się w dniach 27-29 września 2023 r. w Kołobrzegu.

  więcej
  • 25 LIPCA 2023
  • 0
  Rekrutacja – studia podyplomowe MBA

  Rekrutacja – studia podyplomowe MBA

  Do dnia 30 września 2023 roku trwa rekrutacja na XXXV edycję Podyplomowych Studiów MBA US!

  więcej