Instytut Ekonomii i Finansów powstał na mocy Zarządzenia nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomii i Finansów w Uniwersytecie Szczecińskim. Historia obejmująca dorobek badawczo-naukowy pracowników Instytutu jest jednak znacznie dłuższa, ponieważ stanowi kontynuację osiągnięć Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – www.wneiz.pl oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – www.wzieu.pl (obecnie Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US), najstarszej jednostki naukowej na Pomorzu Zachodnim, która zainaugurowała swoją działalność w Szczecinie w 1946 roku.

 

Instytut posiada kategorię naukową B+, świadczącą o wysokim poziomie prowadzonych badań naukowych, potwierdzoną uprawnieniem do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

Pracownicy Instytutu, oprócz wielu sukcesów odnoszonych w obszarze badań naukowych potwierdzonych krajowymi i zagranicznymi nagrodami link, współpracują z otoczeniem Uniwersytetu wykonując badania i ekspertyzy dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Wielu z nich pełniło i pełni odpowiedzialne funkcje poza Uczelnią. Warto tu wspomnieć na przykład o stanowiskach Ministra Finansów (Prof. dr hab. Teresa Lubińska) czy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dr Dominik Rozkrut).