• Komunikaty RN 29.06.2023

  Komunikaty przewodniczącego   Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu wręczył dr. Sebastianowi Gnatowi nagrodę jubileuszową z okazji 20 lat pracy zawodowej. ; Następnie przewodniczący przedstawił komunikaty: . 1. 20 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w Auli Nowej budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Adama Mickiewicza 64 w Szczecinie miejsce miała debata „Nie czy, ale

  więcej
 • Komunikaty RN 01.06.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. 14 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Preś–Prerepeczo. Przewodniczący Rady Naukowej poprosił członków Rady, aby dołączyli do tego spotkania i przypomniał, że osoby, które nie są członkami komisji mogą brać udział w kolokwium jedynie jako obserwatorzy, tzn. że nie będą mogły zabrać głosu. Mail z

  więcej
 • Komunikaty RN 11.05.2023

  Komunikaty przewodniczącego     1. Prof. dr hab. Iga Rudawska została powołana na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 2. Złote, srebrne i brązowe medale Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym przywieźli z Katowic reprezentanci Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasyfikacji generalnej Uniwersytet Szczeciński zajął drugie miejsce (wygrała Politechnika Łódzka, trzecia była AGH w Krakowie), zaś w rywalizacji

  więcej
 • Komunikaty RN 13.04.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Dr Barbara Batóg otrzymała nagrodę jubileuszową – z okazji 35 lat pracy zawodowej. 2. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński otrzymał nagrodę jubileuszową – z okazji 40 lat pracy zawodowej. 3. 24 marca 2023 r. podczas Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Waldemar Tarczyński został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego. To już

  więcej
 • Komunikaty RN 09.03.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Prof. dr hab. Waldemar Gos otrzymał nagrodę jubileuszową – z okazji 35 lat pracy zawodowej. 2. Dr Paweł Witkowski otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Celem konkursu jest promocja prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, które m.in opisują innowacyjne rozwiązania, przyczyniają się do

  więcej
 • Komunikaty RN 16.02.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Ukazała się monografia autorstwa dr hab. Anny Turczak, prof. US „O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022 wydawnictwo.univ.szczecin.pl 2. Następne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 126, dokumenty na to posiedzenie należy składać do

  więcej
 • Komunikaty RN 02.02.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Nagrody jubileuszowe otrzymali: dr Krzysztof Dmytrów – z okazji 25 lat pracy zawodowej, dr Anna Gdakowicz – z okazji 25 lat pracy zawodowej, dr Wiesława Kostanciak – z okazji 30 lat pracy zawodowej, dr hab. Christian Lis, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej, dr hab. Agnieszka Majewska, prof.

  więcej
 • Komunikaty RN 12.01.2023

  Komunikaty przewodniczącego ; 1. Prof. dr hab. Iga Rudawska została liderem modułu w projekcie Polskiej Akademii Nauk pt. „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”. Pani Profesor będzie odpowiadać za moduł dot. finansowania systemu zdrowia.  ’ 2. Ukazała się monografia autorstwa

  więcej
 • Komunikaty RN 01.12.2022

  Komunikaty przewodniczącego: Wręczenie nagrody jubileuszowej dr hab. Renacie Knap, prof. US z okazji 35 lat pracy zawodowej  ’ 1. Ukazała się monografia autorstwa Anny Gdakowicz, Marty Hozer-Koćmiel, Iwony Markowicz Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych, CeDeWu, 2022 cedewu.pl  ; 2. dr inż. Ireneusz Miciuła otrzymał finansowanie na działania naukowe z Narodowego Centrum Nauki

  więcej
 • Komunikaty RN 03.11.2022

  Komunikaty przewodniczącego   1. Ukazała się monografia autorstwa Prof. Waldemara Gosa, Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022. 2. 19 października br. w Instytucie Ekonomii i Finansów i odbył się „Business Day – strategiczne czynniki sukcesu na rynku pracy”. W wydarzeniu ogółem wzięło udział ponad 125 studentów. 3. Do promotorów

  więcej

Photostream