• Komunikaty RN 16.02.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Ukazała się monografia autorstwa dr hab. Anny Turczak, prof. US „O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022 wydawnictwo.univ.szczecin.pl 2. Następne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 126, dokumenty na to posiedzenie należy składać do

  więcej
 • Komunikaty RN 02.02.2023

  Komunikaty przewodniczącego   1. Nagrody jubileuszowe otrzymali: dr Krzysztof Dmytrów – z okazji 25 lat pracy zawodowej, dr Anna Gdakowicz – z okazji 25 lat pracy zawodowej, dr Wiesława Kostanciak – z okazji 30 lat pracy zawodowej, dr hab. Christian Lis, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej, dr hab. Agnieszka Majewska, prof.

  więcej
 • Komunikaty RN 12.01.2023

  Komunikaty przewodniczącego ; 1. Prof. dr hab. Iga Rudawska została liderem modułu w projekcie Polskiej Akademii Nauk pt. „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”. Pani Profesor będzie odpowiadać za moduł dot. finansowania systemu zdrowia.  ’ 2. Ukazała się monografia autorstwa

  więcej
 • Komunikaty RN 01.12.2022

  Komunikaty przewodniczącego: Wręczenie nagrody jubileuszowej dr hab. Renacie Knap, prof. US z okazji 35 lat pracy zawodowej  ’ 1. Ukazała się monografia autorstwa Anny Gdakowicz, Marty Hozer-Koćmiel, Iwony Markowicz Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych, CeDeWu, 2022 cedewu.pl  ; 2. dr inż. Ireneusz Miciuła otrzymał finansowanie na działania naukowe z Narodowego Centrum Nauki

  więcej
 • Komunikaty RN 03.11.2022

  Komunikaty przewodniczącego   1. Ukazała się monografia autorstwa Prof. Waldemara Gosa, Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022. 2. 19 października br. w Instytucie Ekonomii i Finansów i odbył się „Business Day – strategiczne czynniki sukcesu na rynku pracy”. W wydarzeniu ogółem wzięło udział ponad 125 studentów. 3. Do promotorów

  więcej
 • Komunikaty RN 6.10.2022

  Komunikaty przewodniczącego   1. Dr Marek Mazur, otrzymał nagrodę jubileuszową z okazji 45 lat pracy zawodowej.   2. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe – nagrody indywidualne II stopnia: dr Ireneusz Miciuła; dr hab. Magdalena Zioło, prof. US; dr hab. Beata Sadowska, prof. US; dr hab. Iga Rudawska; dr hab. Waldemar Gos; dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń,

  więcej
 • Komunikaty RN 15.09.2022

  Komunikaty przewodniczącego   1. W dniu 31 sierpnia 2022 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat studiów Master of Business Administration, w którym znalazła się wypowiedź prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego na temat studiów MBA  prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim. 2. Ukazała się publikacja: Agnieszka Szewczyk, Świat wartości czyli ekonomia to nie wszystko, Wydawnictwo Bernardinum,

  więcej
 • Komunikaty RN 07.07.2022

  Komunikaty przewodniczącego   1. Nagrody jubileuszowe otrzymali: dr Agnieszka Bretyn – z okazji 20 lat pracy zawodowej, dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – z okazji 40 lat pracy zawodowej.   2 Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał

  więcej
 • Komunikaty RN 02.06.2022

  Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów 02.06.2022     1.  Dr inż. Ireneusz Miciuła z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych zajął pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim w kategorii – Nauczyciel akademicki i zdobył tytuł „Nauczyciel roku Województwa Zachodniopomorskiego 2021 w kategorii Nauczyciel Akademicki”. Uroczystość odebrania nagrody odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. 2.

  więcej
 • Komunikaty RN 07.04.2022

  Komunikaty przewodniczącego   1.  W dniu 4 marca 2022 r. dr hab. Magdalena Zioło, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów US została członkiem Rady Programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.    2. W dniu 6 kwietnia 2022 r. został zorganizowany Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów poprowadzili wykłady i warsztaty pokazowe o tematyce

  więcej

Photostream