• Porządek obrad 14.09.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 14.09.2023, godz. 12:00 – sala 127     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 29 czerwca 2023 r. i 13 lipca 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Konrada Bachanka o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do

  więcej
 • Porządek obrad 13.07.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 13.07.2023, godz. 13:00 – tryb zdalny     Zatwierdzenie porządku obrad. Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Agnieszce Preś-Perepeczo. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Astapczyk o wyznaczenie recenzentów rozprawy

  więcej
 • Porządek obrad 29.06.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 29.06.2023, godz. 13:00 – tryb zdalny     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 1 czerwca 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Olgi Wyszkowskiej-Kaniewskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony. Wniosek komisji ds. przewodu

  więcej
 • Porządek obrad 01.06.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 1.06.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 11 maja 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hendryka. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Dzikowskiej o skierowanie rozprawy

  więcej
 • Porządek obrad 11.05.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 11.05.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 13 kwietnia 2023 r. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Jaworskiego. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Teresy Domańskiej-Felczak. Wniosek Komisji ds. przewodu

  więcej
 • Porządek obrad 13.04.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 13.04.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 9 marca 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Rachuby. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Teresy Domańskiej-Felczak o przyjęcie rozprawy

  więcej
 • Porządek obrad 09.03.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 09.03.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 16 lutego 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Marcie

  więcej
 • Porządek obrad 16.02.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 16.02.2023, godz. 12:30 tryb zdalny     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 2 lutego 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego. Zaopiniowanie realizacji przez dyrektora Instytutu strategii Instytutu Ekonomii i Finansów w 2022 roku,

  więcej
 • Porządek obrad 02.02.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 02.02.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127     1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 12 stycznia 2023 r. 3. Komunikaty przewodniczącego. 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej. 5. Wniosek komisji ds. przewodu

  więcej
 • Porządek obrad 12.01.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 12.01.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126     1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 1 i 8 grudnia 2022 r. 3. Komunikaty przewodniczącego. 4. Powołanie członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, członka komisji oraz recenzenta) w postępowaniu w sprawie

  więcej

Photostream