• Porządek obrad 09.03.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 09.03.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 16 lutego 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Marcie

  więcej
 • Porządek obrad 16.02.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 16.02.2023, godz. 12:30 tryb zdalny     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 2 lutego 2023 r. Komunikaty przewodniczącego. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego. Zaopiniowanie realizacji przez dyrektora Instytutu strategii Instytutu Ekonomii i Finansów w 2022 roku,

  więcej
 • Porządek obrad 02.02.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 02.02.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127     1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 12 stycznia 2023 r. 3. Komunikaty przewodniczącego. 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej. 5. Wniosek komisji ds. przewodu

  więcej
 • Porządek obrad 12.01.2023

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 12.01.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126     1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 1 i 8 grudnia 2022 r. 3. Komunikaty przewodniczącego. 4. Powołanie członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, członka komisji oraz recenzenta) w postępowaniu w sprawie

  więcej
 • Porządek obrad 08.12.2022

  Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 08.12.2022, godz. 13:00 – tryb bezpośredni     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piechockiego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Skrendy, prorektora ds. nauki oraz dr. Jarosława Woźniaka, pełnomocnika rektora ds. ewaluacji i monitoringu naukowego

  więcej
 • Porządek obrad 01.12.2022

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 01.12.2022, godz. 12:00 – tryb bezpośredni     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 3 i 24 listopada 2022 r. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal w dyscyplinie ekonomia i finanse. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy

  więcej
 • Porządek obrad 24.11.2022

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 24.11.2022, godz. 12:00 – tryb zdalny     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kowalczyka w dyscyplinie ekonomia i finanse. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Łopatki w dyscyplinie ekonomia i finanse. Wniosek komisji nostryfikacyjnej o uznanie stopnia naukowego

  więcej
 • Porządek obrad 03.11.2022

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 03.11.2022, godz. 12:00, sala 127     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 6 października 2022 r. Komunikaty przewodniczącego. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego na wniosek

  więcej
 • Porządek obrad 06.10.2022

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 06.10.2022, godz. 12:00, sala 127     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 8 i 15 września 2022 r. Komunikaty przewodniczącego. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Renaty Husiatyńskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny

  więcej
 • Porządek obrad 15.09.2022

  Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 15.09.2022, godz. 12:00 – tryb bezpośredni     Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 7 lipca 2022 r. Komunikaty przewodniczącego. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Kowalik o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego

  więcej

Photostream