Uniwersytet Szczeciński wzbogacił się o nowe Laboratorium Ekonomii Behawioralnej, które zajmie się m.in. badaniem procesów oceniania, procesów decyzyjnych oraz zachowań konsumentów.


Otwarcia dokonał prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. Iga Rudawska – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów i dr hab. Rafał Nagraj, prof. US – Koordynator Laboratorium Ekonomii Behawioralnej.

Grupę Badawczą Laboratorium Ekonomii Behawioralnej tworzą: dr hab. prof. US Rafał Nagaj, dr Piotr Szkudlarek, dr Agata Wawrzyniak, dr Barbara Wąsikowska.

Pełna relacja na www.niusradio.pl