Miło nam poinformować, że dr hab. Beata Sadowska, prof. US z Katedry Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów została powołana do Rady Recenzentów resortowego czasopisma naukowego Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”.


Czasopismo naukowe „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo” będzie zajmować się szeroko rozumianymi  zagadnieniami turystyki oraz nauk o zarządzaniu i jakości i nauk prawnych.


Czasopismo będzie wydawane w wersji elektronicznej, z możliwością ewentualnego wydawania w formie papierowej.