Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali 107, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Jaworskiego na temat: Eksport surowców energetycznych jako determinanta rozwoju gospodarczego wybranych państw eksporterów.


Promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Tomaszewicz

Recenzenci:

  • dr hab. Elżbieta Gołembska – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. E. Gołembskiej

Recenzja prof. A. Rzońcy