Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Auli Nowej, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hendryka na temat: Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego.

Promotor: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

 

Zawiadomienie

Autoreferat

Streszczenie

Recenzja prof. B. Bek-Gaik

Recenzja prof. J. Gada