Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Teresy Domańskiej-Felczak  na temat: Kredyt handlowy w kształtowaniu efektywności finansowej spółdzielni mleczarskich.


Promotor: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
  • dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej US: bip.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 27 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. R. Katy

Recenzja prof. G. Michalczuk