Konkurs: „Solidarni z naukowcami” 

Projekt: Edukacja przedsiębiorczości dzieci pokolenia Alfa i model transferu wiedzy biznesowej w szkolnictwie podstawowym w Polsce 
 

Celem projektu jest zbadanie roli edukacji przedsiębiorczej dzieci pokolenia Alfa i opracowanie nowego teoretycznego modelu transferu wiedzy biznesowej w szkołach podstawowych.

 

Planowane efekty:

  1. Opracowanie zbioru dobrych praktyk na temat światowych trendów w edukacji przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej zawierającego klasyfikator ułatwiający przegląd tych praktyk.
  2. Opracowanie diagnozy stanu edukacji przedsiębiorczej w szkolnictwie podstawowym (w wybranym regionie Polski) obejmującej opis problemów i perspektywicznych kierunków jego rozwoju za pomocą jakościowych badań teoretycznych (desk research) oraz ilościowych badań empirycznych (na reprezentatywnej próbie uczniów z pokolenia Alfa – konsumentów usług edukacyjnych.
  3. Opracowanie nowego modelu teoretycznego transferu wiedzy biznesowej w szkolnictwie podstawowym (w wybranym regionie Polski) z uwzględnieniem charakterystycznych cech dzieci pokolenia Alfa w oparciu o najlepsze międzynarodowe doświadczenia i światowe trendy.

 

Okres realizacji: 2022 – 2023

Wartość projektu: 241 250,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 241 250,00 zł

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”.