Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji
1.

Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska prof. US

2022 – 2024
2.

Interdyscyplinarny zespół badawczy ds. kosztorysowania, tworzenia i testowania innowacyjnych rozwiązań biomedycznych

prof. dr hab. Waldemar Gos

2022 – 
3. Dochodowość i wypłaty dywidendy banków Europy Środkowo-Wschodniej a stabilność struktur zarządczych i akcjonariatu dr Dorota Skała 24.07.2019 – 23.07.2023
       
       
       
       
       
       
       
Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji
1. Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
2019 – 2022
2. Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny – innowacyjny projekt pilotażowy mgr Agnieszka Łopatka
01.07.2020 – 30.06.2022
3. Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw a ryzyko ESG dr hab. Magdalena Zioło
28.06.2018 – 27.06.2022
4. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie dr hab. Magdalena Zioło
26.02.2018 – 25.02.2021
5. Nowe kompetencje w nowym kraju- kurs dla obywateli Ukrainy dr hab. Katarzyna Włodarczyk
01.02.2019 – 31.07.2020
6.

Personalized Engineering Education in Southern Africa [ PEESA III]

peesa.usz.edu.pl

dr Małgorzata Guzowska
(15.11.2017-31.10.2018)
mgr Malgorzata Zakrzewska
(od 01.11.2018)
15.11.2017 – 18.10.2021
7.

System kalibracji macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny
nieruchomości

dr hab. Mariusz Doszyń
12.01.2018 – 11.01.2020
8.

Zbuduj przyszłą karierą już dziś! – Młodzieżowy Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Iga Rudawska
01.08.2018 – 31.07.2020
9. Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej dr Dorota Skała
2016 – 2019
10. Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski
mgr Marta Musiał
2014 – 2016
11. Od rodziny do rynku? – dylematy finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi jako element koncepcji kosztów niepełnosprawności  dr Natalia Marska – Dzioba  2012 – 2015
12. Przedsiębiorczość indywidualna mikroprzedsiębiorstw typu spin off  dr Jarosław Korpysa  2012 – 2015
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji
1. Portrety szpitali – mapy możliwości czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (JST) Realizowany przez pracowników Katedry Finansów  2011 – 2015
2. Pro – ekologiczna restrukturyzacja dla zatrudnienia, 7 Program Ramowy Marie Curie IRSES  dr hab. Tomasz Bernat  2011 – 2015 
3. Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw
prof. dr hab. Wanda Skoczylas 2011 2015
4. Zastosowanie semiparametrycznych modeli regresji Coxa z proporcjonalnym i nieproporcjonalnym hazardem do badania wpływu cech osób bezrobotnych na czas poszukiwania pracy  dr hab. prof.US Iwona Markowicz  2010 – 2012
5. Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych) – grant habilitacyjny  dr hab. prof. US M.Tarczyńska-Łuniewska  2010 – 2012
6. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie w aspekcie wykorzystania funduszy unijnych  dr hab. prof. US Barbara Kryk  2010 – 2012
7. Wykorzystanie analizy historii zdarzeń i demografii przedsiębiorstw do badania żywotności firm prof. dr hab. Józef Hozer 2006 – 2009
8. Analysis of public employment and wage developments and policies in 2002-2008 at the level of state budget in Poland and assessment of savings potential in state budget in 2009-2011 (realizacja z Bankiem Światowym) dr hab. prof. US Tomasz Strąk 2009
9. Koncepcja modelu rachunku kosztów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Hass-Symotiuk M. 2009 – 2010
10. Opracowanie modelu strategicznej karty wyników w zarządzaniu portem morskim prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska 2009 – 2012
11. Koncepcja rachunkowości zadaniowej dla podsektora rządowego i samorządowego dr hab. prof. US Marcin Kaczmarek 2009 – 2011
12. Koncepcja wykorzystania ewaluacji w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce prof. dr hab. Teresa Lubińska 2008 – 2009
13. Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym prof. dr hab. Dariusz Zarzecki 2008 – 2010
14. Efektywność społeczna rynków skoncentrowanych dr hab. Tomasz Bernat  2008 – 2010
15. Potencjał dochodowy samorządów w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prof. dr hab. Teresa Lubińska 05.06.2006 -15.10.2007
16. Efektywność a wycena banków w Polsce prof. dr hab. Dariusz Zarzecki 01.05.2006 – 31.05.2007
17. Metody ilościowe w badaniu wpływu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej Gazińska M. 01.01.2007 – 01.11.2008
18. Metodyka oceny ekonomicznej efektywności przechowywania danych prof. zw. dr hab. Zdzisław Szyjewski 05.09.2007 – 08.08.2008
19. Metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń w Polsce prof. zw. dr hab. W. Tarczyński 01.01.2004 – 31.12.2006
20. Prognozowanie popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności dr hab. prof. US Iwona Foryś 01.01.2005 – 31.12.2006
21. SES Students Entrepreneurship – an International survey of full-time students in higher education dr hab. Tomasz Bernat  1.10.2005 – 2006
22. Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaposkojenia potrzeb mieszkaniowych ludności dr hab. prof. US Iwona Foryś 2004 – 2005
23. Metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń w Polsce prof. zw. dr hab. W. Tarczyński 2004-2006
24. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw polskich
prof. dr hab. Wanda Skoczylas 2003 – 2006
25. Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
prof. zw. dr hab. Józef Hozer 2000 – 2001
26. Badanie rentowności i żywotności małych firm dr hab. prof. US  Iwona Markowicz 1995