Aktualności

  • 25 WRZEśNIA 2023
  Inauguracja FinSem po wakacjach

  Inauguracja FinSem po wakacjach

  W dniu 19 września 2023 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe FinSem, podczas którego dr hab. Maciej Witek, prof. US przedstawił referat pt. „Odmiany i mechanizmy mowy niejawnej”.

  więcej
  • 22 WRZEśNIA 2023
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prusinowskiego na temat: Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020.

  więcej
  • 21 WRZEśNIA 2023
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 24 października 2023 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Siwka na temat: Realistyczność jako kryterium oceny wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiej

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiej

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 127, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzikowskiejna temat: Przyrodniczy charakter produkcji leśnej jako determinanta wartości poznawczej sprawozdania finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  Nagroda dla pracownika Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Agnieszki Preś-Perepeczo

  Nagroda dla pracownika Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Agnieszki Preś-Perepeczo

  W dniu 14.09.2023 w trakcie Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na sesji plenarnej pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie finansów.

  więcej
  • 19 WRZEśNIA 2023
  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kalinowskiego

  Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kalinowskiego

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia  3 października 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali 127, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kalinowskiego na temat: Morsko-lądowy łańcuch transportowy dla obsługi ładunków chłodzonych między Hiszpanią a Polską.

  więcej