Konsultacje nauczycieli akademickich widoczne są na platformie E-proDziekan.

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr Tomasz Norek
konsultacje mailowe: prodziekan.mickiewicza@usz.edu.pl
dyżur Prodziekana ds. studenckich: środa, godz. 13.00-15.00, w pok. 119
tel. 91 444 1924