Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Technopark Pomerania zapraszają do uczestnictwa w debacie pt. „Nie czy, ale jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze edukacji”.

Debata odbędzie się 20 czerwca 2023 roku w godzinach 12:00-13:30 w Auli Nowej budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Adama Mickiewicza 64 w  Szczecinie.

 

Sztuczna inteligencja szybko staje się nieodłącznym elementem coraz większej części naszej rzeczywistości, tworząc nowe możliwości, ale też zagrożenia. W sposób bardzo dynamiczny edukacja staję się częścią przemian powodowanych technologicznym postępem. Wspólnie wierzymy, iż budowanie społecznej świadomości jest jedyną drogą do wykorzystania szans stwarzanych przez nowe narzędzia, ale także do sprostania stwarzanym przez nie wyzwaniom.