8 grudnia 2022 r. w Instytucie Ekonomii i Finansów odbył się „Dzień Społeczeństwa Informacyjnego – Blaski i cienie informatyki” zorganizowany przez Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki. W wydarzeniu wzięło udział 65 uczestników oraz 10 prelegentów.


Wydarzenie było podzielone na dwie części:

  1. Topowe zastosowania informatyki
  2. Czy komputer może Cię wykończyć?


Na zakończenie chętne osoby wzięły udział w grze miejskiej pt. „Studentka Alicja w krainie Facebooka”.


Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane wystąpienia, które niewątpliwie wskazały na szerokie możliwości współpracy w regionie, a występujący dali tym samym wiele argumentów na rzecz podniesienia wśród uczestników świadomości znaczenia badań naukowych w kontekście lokalnego rynku pracy.


Chcąc zainteresować uczestników prelegenci przedstawili szerokie spektrum tematyczne związane z zagadnieniami: analizy danych, rynku OZE, sztucznej inteligencji, wykorzystania domen internetowych, wykorzystania nowoczesnych technik w badaniach behawioralnych, problemów moralnych w społeczeństwie informacyjnym, zdrowotnych aspektów pracy przy komputerze, psychologicznych konsekwencji technologii informatycznych oraz ergonomii pracy z komputerem.


Uczestnicy w aktywny sposób dawali dowód swojego zainteresowania poruszaną tematyką wyrażając tym samym swoje zainteresowanie szczególnie w kontekście transferu wiedzy pomiędzy praktyką i nauką.


Z przyjemnością informujemy, że w odczuciu organizatorów cel wydarzenia, jakim była aktywizacja uczestników poprzez wykazanie związków nauki i biznesu na polu społeczeństwa informacyjnego został zdecydowanie osiągnięty!


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia: