W dniach 2-3 lipca 2021 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie odbyły się już XXI Warsztaty Metodologiczne im. Małgorzaty Zwolankowskiej i Mirosławy Gazińskiej.

;
Było to pierwsze takie spotkanie naukowe po złagodzeniu obostrzeń covidowych, które odbyło się już częściowo w formule otwartej, choć organizatorzy (Katedra Ekonometrii i Statystyki US) zapewnili również możliwość udziału zdalnego, z którego skorzystało dodatkowych 20 osób – naukowców i przedstawicieli biznesu. Właśnie hasło łączenia badań naukowych z oczekiwaniami przedsiębiorców przyświecało tegorocznej dyskusji warsztatowej.
;

Gościem szczególnym był Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut, który wygłosił referat nt. innowacji w sektorze publicznym i innowacji w sektorze usług. Łącznie wygłoszono 9 referatów z takich obszarów tematycznych jak: usługi na rynku nieruchomości, innowacyjne rozwiązania dla małego biznesu, ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, zmiany klimatyczne i ich wpływ na biznes. Prezentacje naukowe poprzedziła dyskusja panelowa, która odbyła się w malowniczym parku Centrum Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie. Efektem warsztatów było nawiązanie licznych kontaktów środowiska naukowego ze przedstawicielami małego i średniego biznesu, które w przyszłości powinny zaowocować wspólnymi projektami badawczo-wdrożeniowymi.
;

Warsztaty odbyły się dzięki sfinansowaniu z Projektu RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości nr RID/IEF/2021/2/28) w obszarze: „Doskonalenie jakości badań naukowych w naukach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług”.