Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali 126, przy ul. Mickiewicza 64 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej na temat:   Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego.


Promotor: prof. dr hab. Danuta Kopycińska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska – Uniwersytet Zielonogórski,
  • dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64. 

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja prof. M. Kokocińskiej

Recenzja prof. J. Prokopa