Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia
4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 10:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Pawlaka na temat: Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych.

Promotor: dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. Jacek Mizerka, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy
ul. Mickiewicza 64.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US: monitor.usz.edu.pl).

Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza (link) zamieszczonego na stronie: eif.usz.edu.pl w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 2 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

 

Zawiadomienie

Streszczenie

Autoreferat

Recenzja dr hab. Jacka Mizerka, prof. UEP

Recenzja dr hab. Tomasza Słońskiego, prof. UE