Kampus – Mickiewicza 64

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Ekonomii i Finansów

 

telefon 91 444 21 21

 

dyrektor.eif@usz.edu.pl

Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pokój 220