Dzięki staraniom zespołu kierunku Ekonomiczno-Prawnego podpisany został aneks do umowy z Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Na podstawie aneksu studenci II stopnia kierunku EP na specjalności Doradztwo Podatkowe uzyskali prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

 
Obecnie obowiązujący aneks w odróżnieniu od wcześniej obowiązującej umowy został zawarty bezterminowo.