Praca inżynierska Pani Renaty Gola pt. Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych napisana pod kierunkiem Pana prof. Jacka Cypryjańskiego została nagrodzona 1 miejscem w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych.


Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej i zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.