W dniu 18 listopada z rąk JM Rektora Prof. Waldemara Tarczyńskiego badaczki z Instytutu Ekonomii i Finansów w osobach dr hab. Barbary Kryk Prof. US, dr hab. Małgorzaty Guzowskiej Prof. US oraz dr Marty Hozer otrzymały zaproszenia do zespołu badawczego Katedry UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego

 
Katedra UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego, która została powołana na Uniwersytecie Szczecińskim przy Szkole Doktorskiej, jest jedną z dziesięciu tego typu katedr działających obecnie w Polsce i jedną 960 katedr na świecie. 
 

Celem utworzenia Katedry UNESCO na Uniwersytecie Szczecińskim jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań o zasięgu międzynarodowym dotyczących szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju społecznego.