Koło Naukowe EconomUS zaprasza studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym opinii studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na temat poziomu jakości kształcenia na odległość przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

l

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne. 
l

Celem głównym ankiety jest zbadanie opinii studentów na temat poziomu jakości kształcenia na odległość przy wykorzystaniu narzędzia w postaci platformy Microsoft Teams. Wśród celów szczegółowych wyróżnić można: porównanie odczuć studentów w stosunku do zajęć prowadzonych w formie online i zajęć odbywających w formie tradycyjnej, zbadanie wpływu wprowadzenia technik i metod kształcenia na odległość, na poziom stresu odczuwany przez studentów oraz potencjalne zmiany w zakresie umiejętności organizacyjnych, sprawdzenie zależności między opiniami na temat uczestnictwa w zajęciach w formie online a warunkami w najbliższym otoczeniu studentów. 
l

Ankietę można wypełnić bezpośrednio za pośrednictwem linku»
l

Lub za pośrednictwem strony internetowej Koła Naukowe EconomUS na Facebooku
l

Z góry dziękujemy za zaangażowanie!