Serdecznie zapraszamy Studentów do uczestnictwa w Business Day 2!   


📅 Termin:
26.04.2023r. (środa w godz. 10-15.00)  

📍 Miejsce: Aula Nowa IEiF, ul. Mickiewicza 64.  


📣 Celem wydarzenia jest: Transfer wiedzy z praktyki do nauki.

❗ Termin zgłoszeń do 19.04.2023r.
;

»Formularz zgłoszeniowy«

Wydarzenie jest podzielone na część wykładową oraz warsztatową.

  • Warsztaty podnoszące umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i adaptacyjne do wymogów sytuacji oraz środowiska na rynku pracy pt. „Atrakcyjny” pracownik, czyli jaki? „Atrakcyjny” pracodawca, czyli jaki? zostaną przeprowadzone przez Elżbietę Stelmach, trenera biznesu, w wymiarze 3×45 min oraz zwieńczone uzyskaniem certyfikatu.
  • Wykłady prowadzone przez znakomitego praktyka z województwa zachodniopomorskiego, dr Artura Gnata pt.: „Rekrutacja w procesie zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa, czyli co warto uświadomić sobie i pracodawcy?” Prezesa DOM MARKI Max von Jastrov Sp. z o.o. w wymiarze 2×45 min.

Dla uczestników warsztatów przewidziano regeneracyjny bufet kawowy ☕

Poświadczamy udział w wydarzeniu dla celów usprawiedliwienia nieobecności w tym dniu.  

Koordynator wydarzenia: dr Joanna Kowalik, email: joanna.kowalik@usz.edu.pl  

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Ekonomii, Instytut Ekonomii i Finansów.