Dnia 29 czerwca 2023 r. w g. 10-14 w Instytucie Ekonomii i Finansów US w Szczecinie odbyły  się transgraniczne warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wdrażania przez mikro, małe i średnie firmy. 

W wydarzeniu udział wzięli: prof. dr hab. Iga Rudawska – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego; Jacek Wójcikowski – Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski; prof. dr. Giedrė Raišienė – kierownik projektu z Klaipeda University (Lithuania); dr hab. Rafał Nagaj,  prof. US  – kierownik projektu i Project workshop manager, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Komitet organizacyjny warsztatów współtworzyli: dr Joanna Kowalik i  mgr Dmitry Pakhomov. 

 

W wydarzeniu na żywo i on-line wzięło udział ponad 30 przedsiębiorców z kilku krajów. 

 

Warsztaty były prowadzone przez: dr Tomasz Łukaszewski i assoc. prof. Rasa Žilienė. 

 

Cross-border workshop był realizowany w ramach projektu „Ability of businesses in coastal municipalities to become self-sufficient in energy from Renewable Energy Sources” (acronym “RES”), Nr STHB.02.02 .00-32-S238/22, Interreg South Baltic, 4th Seed Money program.

 

Partnerem wiodącym projektu RES jest Uniwersytet Szczeciński, a partnerem projektu jest Klaipeda University. 

 

Relacja z wydarzenia: