Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,  dr Dominik Rozkrut, w uznaniu zasług dla rozwoju i współpracy międzynarodowej w zakresie statystyki publicznej, został powołany na zaszczytną funkcję Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics (IAOS).

Dr Rozkrut  pełni  funkcję Prezesa GUS, jest również nauczycielem akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów. Funkcję Prezesa-Elekta IAOSS  będzie pełnił  w latach 2021-2023.
l

IAOS jest organizacją stowarzyszoną z Międzynarodowym Instytutem Statystycznym, zrzeszającą zarówno producentów jak i użytkowników danych statystycznych. Głównym celem IAOS jest promowanie  rozwoju statystyki oficjalnej oraz oferowanych przez nią usług.  IAOS aktywnie działa na rzecz  krajów rozwijających  się, zachęcając do podtrzymywania międzynarodowych kontaktów w zakresie współpracy statystycznej, między innymi poprzez organizowanie konferencji i spotkań.
l

W związku z objęciem tak prestiżowego stanowiska przez dr Rozkruta, Polska będzie gospodarzem konferencji IAOS w 2022 roku w Krakowie.
l

Serdecznie gratulujemy  Panu Prezesowi,  cieszymy się, że kadry  naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego zasilają szeregi  najważniejszych instytucji międzynarodowych.