Podczas obrad tegorocznej Konferencji Katedr Finansów we Wrocławiu odbyło się zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, w trakcie którego przeprowadzono wybory do władz statutowych naszego Stowarzyszenia.

Nowym prezesem na czteroletnią kadencję został wybrany dr hab. Sławomir Franek, prof. US z Katedry Finansów i Bankowości.  
 

Członkiem Komisji Rewizyjnej została natomiast prof. dr hab. Magdalena Zioło z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych.