Miło nam poinformować, że 30 listopada br., dr hab. Stanisław Hońko został powołany przez Ministra Finansów- Tadeusza Kościńskiego na członka Komitetu Standardów Rachunkowości.

 

Do zakresu działania Komitetu należy:

  1. wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  2. wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  4. analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
  5. współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  6. podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

 

Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości, reprezentujący organy biorące udział w procesie stanowienia regulacji w zakresie rachunkowości (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polska Izba Biegłych Rewidentów), które zgłaszają przedstawicieli środowiska naukowego oraz firm audytorskich.

Serdecznie gratulujemy!