Zarządzeniem prezesa rady ministrów w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej powołano dr Magdalenę Mojsiewicz do Rządowej Rady Ludnościowej. 

Rządowa Rada Ludnościowa jest organem doradczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących zagadnień demograficznych i polityki ludnościowej. Do zadań Rządowej Rady Ludnościowej należy przede wszystkim: przedkładanie każdego roku Radzie Ministrów RP raportów o sytuacji demograficznej kraju, inicjowanie prac legislacyjnych i opiniowanie aktów prawnych w zakresie polityki ludnościowej, inicjowanie badań naukowych, w tym formułowanie tematyki i opiniowanie założeń metodycznych w dziedzinie demografii i polityki ludnościowej oraz współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami (ONZ, Rada Europy, OECD i inne) w obszarze problematyki ludnościowej.

 

Jej członkami są pracownicy nauki powołani imiennie przez Prezesa Rady Ministrów.