Dnia 11 marca odbyło się szkolenie dla pracowników Instytutu, dedykowane dobrym praktykom w publikowaniu w wysoko punktowanych czasopismach. Spotkanie brawurowo poprowadził prof. Maciej Mitręga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Bardzo dziękujemy!

 

 

 

Program szkolenia