Dnia 10 marca odbyła się druga część szkolenia dla pracowników Instytutu, dedykowane dobrym praktykom w publikowaniu w wysoko punktowanych czasopismach. Spotkanie ponownie poprowadził prof. Maciej Mitręga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Bardzo dziękujemy!