20 września br. rozpoczął się  I Baltic Economic Congress oraz Jubileusz 25-lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie zainaugurowany debatą plenarną, w której udział wziął Pan dr hab. Jacek Batóg, prof. US, Prorektor ds. Finansów US reprezentujący Uniwersytet Szczeciński oraz Instytut Ekonomii i Finansów US.

 
Debata odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie, a jej temat przewodni brzmiał „Megatrendy i perspektywy gospodarcze”. Poprzez dobór znakomitych fachowców i naukowców, wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością.

 

W debacie udział wzięli:

  • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • Prof. Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
  • Dr hab. Jacek Batóg, prof. US, Prorektor ds. Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Dr Justyna Osuch-Mallett, Prof. ZPSB, Rektor ZPSB,
  • Dr Karol Pogorzelski, Ekonomista Banku Pekao S.A.,
  • Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej, Prezes Unii Izb Łaby i Odry,
  • Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
  • Mateusz Walewski, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny ekonomista BGK.

 

W III debacie plenarnej pt. „Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy” wziął udział dr hab. Tomasz Bernat, prof. US.

 

Warto nadmienić, że Północna Izba Gospodarcza jest jednym z podmiotów, z którym Uniwersytet Szczeciński zawarł porozumienie o współpracy. Porozumienie obejmuje m.in. współpracę dydaktyczną czy przygotowanie programu praktyk i staży w firmach zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

 

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

 

                                                                                                                                                                      Foto. Północna Izba Gospodarcza