W Kole Analiz Gospodarczych powstała inicjatywa zorganizowania Konferencji Naukowej, której celem była wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wszelkich obszarów tematycznych.


Wydarzenie zostało skierowane do studentów i doktorantów (!). Ze względu na możliwość udziału w Konferencji o charakterze hybrydowym, w wydarzeniu wystąpiło 26 studentów i doktorantów  z rożnych ośrodków naukowych, tj.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego (było 18 wystąpień online i 8 prezentacji stacjonarnych). Wszystkich zarejestrowanych na konferencje było 51 osób.

 

 

Realizacja inicjatywy była możliwa, ze względu na przyznane środki finansowe dla Koła Analiz Gospodarczych w ramach podziału funduszy na działalność Kół Naukowych US. Konferencja Naukowa odbyła się na Kampusie Mickiewicza w dniu 15 czerwca 2023 roku.

Organizatorem wydarzenia było Koło Analiz Gospodarczych, zespół Katedry Ekonomii w składzie: Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów – prof. dr hab.  Iga Rudawska, Zastępca Dyrektora ds. kształcenia – dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US, Opiekun Koła Naukowego- dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, dr Mirela Romanowska, prof. US, dr Joanna Kowalik oraz studenci: Pani Wiktoria Chybowska i Pan Marcin Magac.

 

 

Organizatorzy inicjatywy widzą potencjał rozwojowy w cyklicznych wydarzeniach i planują dalsze działania związane z II edycją Konferencji.