Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji LSI „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”.


KIEDY

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Google Meet. 
 

TEMATYKA KONFERENCJI
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat interdyscyplinarnego ujęcia psychologii – pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz współczesnego, a także lokalnego i globalnego ujęcia psychologii. Wystąpienia mogą przedstawiać ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, mogą również mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. 
 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy doświadczonych badaczy, doktorantów oraz studentów, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji, chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszej publiczności
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią oraz jej ujęciem w perspektywie różnych dyscyplin naukowych. 
 

UCZESTNICTWO CZYNNE – INFORMACJE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Przesłanie abstraktu według wytycznych dostępnych pod adresem: docs.google.com

  1. Wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: forms.gle
  2. Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu czynnego uczestnictwa. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem:  docs.google.com
  3. Akceptacja przepisów RODO w formularzu czynnego uczestnictwa.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego na konferencję należy dokonać do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2022 r.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 września 2022 r. na adres e-mail wysłany podczas zgłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. 
 

UCZESTNICTWO BIERNE – INFORMACJE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: forms.glE
Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 września 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji. 
 

FAQ
• Link do wydarzenia zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez kilku uczestników, jednak nie więcej niż 3 osoby;
• Czas wystąpienia wynosi 10 min;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji); 
 

PYTANIA
W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: omk.lsi2022@gmail.com
 

Do zobaczenia na konferencji!