Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza na Multidyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0 (MKDUS 2.0), która odbędzie się w dniach 23-25.06.2021. W tym roku MKDUS 2.0 odbędzie się za pośrednictwem Internetu na platformie MS Teams.

l
Serdecznie zachęcamy wszystkich doktorantów, którzy odbywają kształcenie zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach wyższych, do przedstawienia na konferencji swoich dokonań naukowych. Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim i angielskim.  
l

Aktywny udział w konferencji jest bezpłatny! Każdy referat będzie mógł ukazać się drukiem w ramach monografii (dodatkowy koszt wyniesie maksymalnie 100 zł). Każdy doktorant, który wygłosi referat, otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji. 
l

Ze względu na interdyscyplinarny charakter naszego wydarzenia, w tym roku mogą Państwo zgłaszać swoje uczestnictwo w ramach 3 paneli dyskusyjnych:
l

  •  PANEL ZIELONY – 23.06.2021 (środa)  

Dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne.  
Dodatkowa dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne.  

Czas wystąpienia: 10 minut 
l

  •  PANEL CZERWONY – 24.06.2021 (czwartek)  

Dyscypliny naukowe: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, pedagogika.  

Czas wystąpienia: 10 minut 
l

  •  PANEL FIOLETOWY – 25.06.2021 (piątek)  

Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia.  

Czas wystąpienia: 20 min 
l

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w naszym wydarzeniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: >tutaj<  
l

Inne ważne linki: 

Wydarzenie na fb 

 Regulamin Konferencji  

Wymogi abstraktu