Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza III edycję konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).

;

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie z zakresu dyscyplin:

  • ekonomia i finanse,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

obronione w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2022 roku.

Regulamin konkursu