W dniach 03.04.2023 oraz 18-19.04.2023 w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego miało miejsce wydarzenie InNow 2023 – When innovation meets the society. Była to pierwsza edycja międzynarodowego wydarzenia mającego na celu ukazanie, a przede wszystkim promocję innowacyjnych form współpracy między wszystkimi podmiotami działającymi w życiu społeczno-gospodarczym miast i regionów.

Pierwsza część wydarzenia miała miejsce 03.04.2023 i związana była z wizytą JE Prof. Dr. Maurice Kamgi – dyplomaty, sędziego, członka Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w randze vice Sekretarza Generalnego ONZ, Prezydenta HITAS w Douali w Kamerunie.

 

Profesor spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego w osobach:

 1. dr hab. Jacek Batóg, prof. US – Prorektor ds. Finansów US,
 2. dr hab. Jacek Buko, prof. US – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii i Rozwoju WEFiZ,
 3. dr hab. Iga Rudawska – Dyrektor IEiF US,
 4. dr Ewa Michałkiewicz – Kądziela – Pełnomocniczka Rektora ds. współpracy międzynarodowej na WPiA,
 5. dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – Koordynator programu Erasmus + w IEiF,
 6. dr Małgorzata Zakrzewska, Przedstawiciel IEiF, koordynator SCIEA,
 7. dr Leszek Gracz, Przedstawiciel IGPiGSE,
 8. dr Tomasz Duda, Przedstawiciel IGPiGSE.
 9. Pod czas spotkania omówiona została współpraca międzynarodowa i przyszłe projekty badawcze i naukowe zbliżające społeczności akademickie Polski i Kamerunu.

 

Profesor wygłosił także wykład dla społeczności akademickiej pt. „The ABC of the International Law of the Sea”. Na wykładzie obecnych było ponad 160 uczestników. Wykład zakończył się ciekawą dyskusją, a także długimi rozmowami kuluarowymi. Całość była transmitowana on-line, a zapis wystąpienia dostępny jest na kanale wydarzenia InNow 2023 na platformie YouTube pod linkiem:

 

 

Po wykładzie w rektoracie nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a HITAS w Duali. Sygnatariuszami listu z ramienia Uniwersytetu byli JM Rektor US Prof. Dr hab. Waldemar Tarczyński oraz Prorektor ds. Finansów dr hab. Jacek Batóg prof US. Ze strony Kamerunu była to osoba JE Prof. Dr. Maurice Kamgi.

Druga część wydarzenia miała miejsce w dniach 18-19.04.2023. W tych dniach odbył się cykl spotkań i warsztatów dotyczących współpracy międzysektorowej.

 

18.04.2023 uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali: Pan Stanisław Wziątek, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz dr hab. Jacek Batóg, prof.US, Prorektor ds. Finansów US.

 

 

Następnie wygłoszone zostały trzy prelekcje otwarcia. O innowacjach w sektorze edukacji na poziomie uczelni wyższej oraz idei „engaged university” opowiedziała Jacqueline Norma Searle, Manager of the Service-Learning and Civic Engagement Units at the Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa.

 

 

Natomiast temat innowacji w sektorze organizacji pozarządowych przybliżyła dr Milena Lachowicz, AWFiS Gdańsk, Komisja ds. Sportu Kobiet PZŻ, podkreślając rolę sportu jako najtańszego antydepresanta świata.

 

 

Z kolei Maja Piasecka, managerka MyWay Fitness Squash & Social, przedstawiła temat innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podstawie pierwszego proekologicznego centrum sportowego dla całej rodziny.

 

 

Kolejnym punktem wydarzenia była debata „O innowacyjnych, zrównoważonych metodach zarządzania i współpracy międzysektorowej”, w której uczestniczyli następujący prelegenci:

 1. dr Mariusz Sikora, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego,
 2. dr Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej,
 3. Apoloniusz Kurylczyk, Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego,
 4. Artur Burdziej, Centrum Żeglarskie, Koordynator Regatowej Reprezentacji Szczecina i członek Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
 5. Maja Piasecka, Współwłaścicielka, MyWay Fitness Squash & Social.

 

 

Tego dnia miały miejsce również warsztat dla firm i instytucji publicznych województwa zachodniopomorskiego. Podczas warsztatu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z możliwościami wykorzystania ekonomii behawioralnej w działalności gospodarczej i samorządowej. Warsztaty zorganizowane zostały przez Zespół Badawczy Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego (dr hab. Sebastian Majewski, prof.US; dr hab. Rafał Nagaj, prof.US; dr Piotr Szkudlarek).

 

 

W tym samym czasie na Auli Nowej swoją wiedzę mogli poszerzyć również studenci. Podczas warsztatu „Sport and business. Synergy of competences. Workshop on life skills”, prowadzonego przez dr Małgorzata Zakrzewska, Instytut Ekonomii i Finansów US, Komisja ds. Sportu Kobiet Polskiego Związku Żeglarskiego, oraz Jacqueline Norma Searle, Manager of the Service-Learning and Civic Engagement Units at the Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa, mogli nabyć umiejętności związane z implementacją, przeprowadzeniem I ewaluacją projektów społecznych.

 

19.04.2023 to kolejny dzień spotkań i dedykowanych studentom warsztatów.

Dzień zaczął się od spotkania Jacqueline Norma Searle,(Manager of the Service-Learning and Civic Engagement Units at the Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa) z przedstawicielami Imstytutu Ekonomii I Finansów US: prof. dr hab. Igą Rudawską (dyrektor IEiF US), dr hab. Małgorzatą Poradą-Rochoń, prof US (zastępca dyrektora IEiF US ds. kształcenia) oraz dr hab. Sebastianem Majewskim, prof. US (zastępca dyrektora IEiF US ds. ewaluacji), dr Małgorzatą Zakrzewską (koordynatorka SCIEA). Spotkanie dotyczyło współpracy międzynarodowej wspólnych działań aplikacyjno-badawczo-dydaktycznych między CPUT i IEiF US.

 

W Rescue Lab Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Nauk o Ziemi odbyły się warsztaty „Save the life”. Warsztaty pierwszej pomocy przeprowadzone zostały przez instruktorów WOPR Województwa Zachodniopomorskiego (Apoloniusza Kurylczyka, Marka Stępnia) przy współpracy z dr Mariuszem Sikorą.

 

 

Warsztaty były także okazją dla Jacqueline Norma Searle,(Manager of the Service-Learning and Civic Engagement Units at the Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa) do zapoznania się z możliwościami szkoleniowymi oraz sprzętem Rescue Lab.

 

 

 

W tym samym czasie w Laboratorium Ekonomii Behawioralnej US (LEB) studenci mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z ekonomii behawioralnej „Czy racjonalność ma płeć?”. Warsztaty zorganizowane zostały przez pracowników LEB: dr Agatę Wawrzyniak, dr Barbarę Wąsikowską oraz dr Piotra Szkudlarka.

 

 

Organizatorzy:

dr Małgorzata Zakrzewska, Instytut EkonomiI i Finansów US, Komisja ds. Sportu Kobiet PZŻ, SCIEA, InNow 2023 event manager

dr Piotr Szkudlarek, Instytut EkonomiI i Finansów US, opiekun Studenckiego Koła Ekonomii Behawioralnej Impuls

Aleksandra Majewska

Michał Biernat

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Marszalek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz

Prezydent Miasta Szczecina Pan Piotr Krzystek

JM Rektor US Prof. Waldemar Tarczyński

 

Patronat:

Północna Izba Gospodarcza

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US

 

Partnerzy strategiczni:

SCIEA – Social Capital Initiative for Europe and Africa

Komisja ds. Sportu Kobiet Polskiego Związku Żeglarskiego

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej

WOPR Zachodniopomorskie

 

Partnerzy:

Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych US

Koło Studenckie Ekonomii Behawioralnej i Makroekonomii Impuls

NOVOTEL Szczecin