Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 r. Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem. 

                                              Uchwała RN – wyrażenie solidarności z Ukrainą