W dniach 07-09.09.2022 r. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczył wraz 13 naukowcami z IEiF w międzynarodowej konferencji naukowej KES 2022 (26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems), organizowanej przez KES International tym razem przy współpracy z University of Verona (Włochy). 

W tegorocznym wydarzeniu stacjonarnie udział wzięło ponad 300 badaczy z całego świata, w tym przedstawiciele naszego Instytutu. Dyscyplinę ekonomia i finanse reprezentowali: prof. Waldemar Tarczyński (rektor US), prof. Iga Rudawska (dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów), prof. Małgorzata Porada-Rochoń (wice-dyrektor IEiF), prof. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. Agnieszka Majewska, prof. Sebastian Majewski (wice-dyrektor IEiF), prof. Mariusz Doszyń (kierownik KEiS), prof. Iwona Foryś, dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, dr Magdalena Soboń, dr Ewa Putek-Szeląg, dr Anna Gdakowicz, dr Sebastian Gnat i mgr Agnieszka Łopatka.
 

Konferencja odbyła się w pięknym kampusie University Pole Santa Marta. Złożyły się na nią wystąpienia plenarne, prezentacje ustne i plakatowe, sesje gościnne (w tym rektora US prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego, prof. dr hab. Igi Rudawskiej, dr hab. prof. US Mariusza Doszynia) i warsztaty, dotyczące zastosowań i teorii systemów inteligentnych oraz dziedzin pokrewnych. Delegacja z Instytutu wygłosiła w sumie 15 referatów na terenie kampusu oraz ponad 10 prezentacji on-line.
 

Wystąpienia stacjonarne, a także on-line kolejnych kilkunastu badaczy z Instytutu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, czego dowodem były liczne dyskusje i zaproszenia do wspólnych przedsięwzięć badawczych.
 

Pełen program konferencji KES 2022 wraz z tekstami dostępny jest na: kes2022.kesinternational.org