International Economics daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu ekonomii międzynarodowej. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w szybko zmieniającym się i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu.

 

Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastyczność w doborze przedmiotów. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi realizować się w zawodach, które dopiero pojawią się na rynku w rezultacie dokonującej się czwartej rewolucji przemysłowej. Studenci, którzy podejmą studia na kierunku International Economics będą mieli możliwość doskonałego przygotowania się do podjęcia pracy w globalnej gospodarce. Należy przy tym, podkreślić usytuowanie Szczecina w regionie przygranicznym, co zwiększa możliwości współpracy międzynarodowej. Jest to związane między innymi z pokoleniową wymianą kadr menedżerskich, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów oraz szybszym rozwojem regionów przygranicznych, w tym Euroregionu Pomerania.

Studia w języku angielskim pozwalają rozwinąć kompetencje językowe w zakresie nie tylko fachowego słownictwa, ale także swobody i otwartości w nawiązywaniu kontaktów i relacji biznesowych. Dodatkowym atutem studiowania na kierunku International Economics jest możliwość pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej, co pozwala dodatkowo dzielić się doświadczeniami oraz poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów.