W dniach 11-14 października 2022 roku zespół pracowników z Katedry Ekonometrii i Statystyki: dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, dr Anna Gdakowicz, dr Krzysztof Dmytrów i dr Ewa Putek-Szeląg uczestniczył w 41st EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference, która odbyła się w Berlinie w Niemczech, na uczelni FOM University of Applied Sciences Berlin. Organizatorami konferencji byli: Eurasia Business and Economics Society (EBES), GLO (The Global Labor Organization) i FOM University of Applied Sciences.

Podczas konferencji zaprezentowano prawie 200 referatów naukowych w 33 sesjach tematycznych oraz zorganizowano dwa spotkania z redaktorami czasopism wydawnictwa Springer. Celem konferencji było zgromadzenie wielu wybitnych naukowców z całego świata. Uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania nowych badań, wymiany informacji i przedyskutowania aktualnych problemów. Tematyka referatów dotyczyła głównych dziedzin ekonomii, finansów i biznesu, w aspekcie teoretycznym lub empirycznym.

 

W ramach aktywnego uczestnictwa w konferencji pracownicy KEiS zaprezentowali wyniki swoich badań. Zawarte były one w trzech referatach:

  1. Application of Dynamic Time Warping Method in the Analysis of Dynamics of Sustainable Development Goal 8 (SDG8 – Decent Work and Economic Growth) Implementation in E.U. countries, Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów.
  2. Analytical and Simulation Order Picking Time for Dedicated and Share Storage in a Warehouse with an Untypical Layout, Krzysztof Dmytrów.
  3. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Time on Market a Residential Real Estate Lease Offer, Anna Gdakowicz, Ewa Putek-Szelag.

 

Udział w konferencji pozwolił na wymianę doświadczeń i wiedzy z uczestnikami konferencji oraz poznanie środowiska naukowego z wielu krajów i ośrodków badawczych. Dodatkowo, Redakcja czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia uczestniczyła w spotkaniach z redakcjami czasopism naukowych wydawnictwa Springer. Pozwoliło to na poznanie pracy, problemów, zasad publikacji artykułów z punktu widzenia redakcji wysoko notowanych czasopism. Takie spotkanie pozwoli na wypracowanie efektywnych działań nad doskonaleniem naszego czasopisma.