Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina.

O Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin mogą się ubiegać studenci i doktoranci. Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które zostały obronione w roku konkursowym lub roku poprzednim.

Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac

  • nauki ścisłe i przyrodnicze
  • nauki humanistyczno-społeczne
  • nauki inżynieryjno-techniczne
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu
    ;

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lipca do 31 lipca br. 
;

Szczegółowe warunki udziału określa Regulamin konkursu
;

Link do informacji o konkursie: Stypendia Prezydenckie