Projekt pt. „Edukacja przedsiębiorczości dzieci pokolenia Alfa i model transferu wiedzy biznesowej w szkolnictwie podstawowym w Polsce” zajął 6 miejsce na liście rankingowej i uzyskał finansowanie w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”.

Konkurs jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”.

Zespół projektowy w składzie: prof. Iga Rudawska, prof. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, dr Andrei Tsimayeu, mgr Joanna Kowalik rozpocznie pracę w styczniu 2022 roku. Grant przewidziany jest na 18 miesięcy.