Miło nam poinformować, że dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US z Katedry Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów została powołana do udziału w pracach Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” na 3-letnią kadencję.

 
Celem
 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest poszerzenie wiedzy o współczesnych 
finansach oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących zagadnień finansowych.

Olimpiada uzupełnia krajową ofertę olimpiad i konkursów skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.