Komunikaty przewodniczącego

 

1. 14 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Preś–Prerepeczo. Przewodniczący Rady Naukowej poprosił członków Rady, aby dołączyli do tego spotkania i przypomniał, że osoby, które nie są członkami komisji mogą brać udział w kolokwium jedynie jako obserwatorzy, tzn. że nie będą mogły zabrać głosu. Mail z linkiem do kolokwium zostanie wysłany z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym, dokumenty na to posiedzenie należy składać do 22 czerwca br.

3. Posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 6 lipca 2023 r. odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 12:00.

4. W dniach 11-12 maja 2023 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania odbyła się druga edycja Studenckiej Konferencji Naukowej „Fin-Sem Student” organizowanej przez Koło Naukowe Finansów i Bankowości pod opieką dr Joanny Rachuby. Na konferencji zostało wygłoszonych 10 referatów przez studentów naszego wydziału. W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja o zasięgu ogólnopolskim.

5. 26 maja 2023 roku odbyła się jubileuszowa konferencja „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, zorganizowana wspólnie przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Oddział Okręgowy Stowarzyszenia KwP w Szczecinie. W konferencji wzięli udział naukowcy z większości uczelni publicznych w Polsce, biegli rewidenci, przedsiębiorcy, uczniowie szczecińskich szkół średnich oraz 1 student. Liczba uczestników: ok. 100 osób online i tyle samo w trybie stacjonarnym.

6. Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 54 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, na wniosek Kapituły, przyznała nagrody i wyróżnienia następującym pracom nadesłanym przez Uniwersytet Szczeciński:

  • Gabriela Wojan nagroda I stopnia za pracę licencjacką pt.: „Ocena jakości raportowania informacji dotyczących ochrony środowiska na przykładzie spółek przemysłu chemicznego w Polsce”, promotor: prof. dr hab. Wanda Skoczylas;
  • Magdalena Biedzińska wyróżnienie za pracę licencjacką pt.: „Wpływ manipulacji zakresem publikowanych informacji finansowych na ocenę kontynuacji działania przedsiębiorstw”, promotor: prof. dr hab. Wanda Skoczylas.

7. Ukazała się monografia autorstwa prof. dr hab. Agnieszki Szewczyk, Dylematy Homo Oeconomicus czyli co jest zyskiem, a co stratą, Wydawnictwo Bernardinum 2023.