Komunikaty przewodniczącego

 

1. Instytut Ekonomii i Finansów realizuje nowy projekt „Dobre praktyki JST na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w regionie transgranicznym w warunkach Covid 19”. To międzynarodowy wspólny projekt badawczy Instytutu Ekonomii i Finansów, Instytutu Zarządzania, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Uniwersytetu w Greifswaldzie, realizowany również we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Politechniką Gdańską. Celem projektu jest analiza i ocena podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w regionie transgranicznym. Projekt rozpoczął się w maju br. i potrwa rok.

W wyniku przeprowadzonych badań mają zostać wypracowane dobre praktyki dotyczące działań samorządów na pograniczu, związanych z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia w okresie pandemii (stanów nadzwyczajnych).

Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Porada–Rochoń, prof. US.

W skład zespołu badawczego wchodzą:

  • dr hab. Iga Rudawska,
  • dr hab. Barbara Kryk, prof. US,
  • dr hab. Małgorzata Porada–Rochoń, prof. US,
  • dr Monika Tomczyk.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
;

2. ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Sebastian Gnat, Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

wydawnictwo.univ.szczecin.pl

  • Marta Hozer-Koćmiel, Nieodpłatna praca w gospodarstwie domowym. Studium empiryczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

wydawnictwo.univ.szczecin.pl
;

3. ukazał się pierwszy w tym roku numer czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia, sciendo.com
;

4. dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 9.09.2021 r.