Komunikaty przewodniczącego:

  • Wręczenie nagrody jubileuszowej dr hab. Renacie Knap, prof. US z okazji 35 lat pracy zawodowej 

1. Ukazała się monografia autorstwa Anny Gdakowicz, Marty Hozer-Koćmiel, Iwony Markowicz

Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych, CeDeWu, 2022 cedewu.pl 
;

2. dr inż. Ireneusz Miciuła otrzymał finansowanie na działania naukowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 6, temat projektu: Metodyka wyceny kosztów całkowitych dla produkcji energii z różnych źródeł energetycznych. 

3. 8 grudnia br. o godz. 13:00 w trybie bezpośrednim odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. W posiedzeniu będą uczestniczyć prof. dr hab. Andrzej Skrendo – prorektor ds. nauki oraz dr Jarosław Woźniak – pełnomocnik rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. ewaluacji. Przewodniczący Rady Naukowej poprosił kierowników katedr o zachęcenie pracowników do udziału w tym posiedzeniu. 

4. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 12 stycznia 2023 r. należy składać do 4 stycznia 2023 r.