Komunikaty przewodniczącego

 

1. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

  • dr Krzysztof Dmytrów – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • dr Anna Gdakowicz – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • dr Wiesława Kostanciak – z okazji 30 lat pracy zawodowej,
  • dr hab. Christian Lis, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • dr Paweł Stępień – z okazji 25 lat pracy zawodowej. 

2. 23 stycznia 2023 r. w Cape Peninsula University of Techhnology, Cape Town, RPA zawiązała się grupa badawcza SCIEA, Social Capital Initative for Europe and Africa. Inicjatywa ma na celu dalszy rozwój współpracy projektowej, badawczo-aplikacyjnej, dydaktycznej oraz publikacyjnej. SCIEA to interkontynentalny social-hub – miejsce działań na rzecz kapitału społecznego i rozwoju tzw. life skills – umiejętności transferowalnych, społecznych i miękkich. Założycielami SCIEA są: Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytet Szczeciński; Cape Peninsula University of Technology, RPA i Hanseatic Institute of Technology and Applied Science, Douala, Kamerun. Koordynatorką działań SCIEA jest mgr Małgorzata Zakrzewska. 

3. Ukazała się monografia autorstwa Beaty Sadowskiej, Społeczna odpowiedzialność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Koncepcje teoretyczne a praktyka CSR, CeDeWu, Warszawa 2022

cedewu.pl 

4. Dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 12:30 w trybie zdalnym, dokumentu na to posiedzenie należy składać do 9 lutego br. 

5. Posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 2 marca 2023 r. odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 12:00.